โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคารจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคารจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  ประจำปี  2559 
 เมื่อวันที่  11  สิงหาคม  พ.ศ.  2559  ณ  อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคารโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร จัดกิจกรรม"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ " ศึกษาขั้นตอนการทำข้าวกระยาสารท

โพสต์10 ก.ย. 2559 09:23โดยโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร สพป.ชัยภูมิ 1

ดร.วรณัฐ  กลิ่นจันทร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร  
นำคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  ศึกษาขั้นตอนการทำข้าวกระยาสารท  เมื่อวันที่   6  กันยายน  2559 
 ที่กลุ่มแปรรูปผลผลิตตามฤดูกาล  บ้านห้วยม่วง  หมู่ที่  13  ตำบลบ้านเล่า  ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของ "ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้"
โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร ต้อนรับผํู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่

โพสต์16 ส.ค. 2559 21:20โดยจุรีรัตน์ วรรณพงศ์

คณะครู  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษา  และแขกผู้มีเกียรติ 
 ร่วมให้การต้อนรับ  ผอ.ดร.วรณัฐ  กลิ่นจันทร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคร้อห้วยชัน(แย้มมงคลศิลป์) 
 ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร  ตั้งแต่วันที่  11  สิงหาคม  พ.ศ.  2559


โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร จัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปี 2557

โพสต์20 มี.ค. 2558 04:44โดยจุรีรัตน์ วรรณพงศ์


โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร  จัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป. 6  ประจำปีการศึกษา  2557
และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนชั้น ป. 1 - ป. 6 ที่มีความประพฤติดีและผลการเรียนดี   จำนวน  38  ทุน
 และประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ชี้แจงสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษา  2557  และนโยบายการดำเนินงานในปีการศึกษา  2558 
ณ  อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร  เมื่อวันที่  18  มีนาคม  พ.ศ. 2558

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร ร่วมจัดงานแสดงผลงานทางการศึกษาต่อสาธารณชน

โพสต์18 มี.ค. 2558 01:53โดยจุรีรัตน์ วรรณพงศ์


โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร  โดย ดร.สุนทร  กุญชร  นำคณะครูและนักเรียน
 ร่วมจัดงานการแสดงผลงานทางการศึกษาต่อสาธารณชน  กับศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาบ้านเล่านาเสียว
  ที่โรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย  เมื่อวันที่  13  มีนาคม  2558
โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีบุญเผวส

โพสต์3 มี.ค. 2558 06:19โดยจุรีรัตน์ วรรณพงศ์


ดร.สุนทร  กุญชร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร  นำคณะครูและนักเรียน
 ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีบุญเผวส  กับวัดอัมพาบ้านเล่าและชุมชนในตำบลบ้านเล่า  เมื่อวันที่  21  กุมภาพันธ์  2558


โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร จัดกิจกรรมร่วมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

โพสต์23 ม.ค. 2558 06:55โดยจุรีรัตน์ วรรณพงศ์ดร.สุนทร  กุญชร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร  และคณะครู  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 - 6
 ร่วมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  เกี่ยวกับการทำข้าวนางเล็ด
 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากกลุ่มแปรรูปผลผลิตตามฤดูกาล  บ้านห้วยม่วง  ต.บ้านเล่า  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ 
เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณะครูและนักเรียน  เมื่อวันที่  23  มกราคม  2558
โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โพสต์5 ธ.ค. 2557 01:31โดยจุรีรัตน์ วรรณพงศ์


โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร  โดยท่าน ดร.สุนทร  กุญชร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร  นำคณะครูและนักเรียน 
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด้จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๘๗  พรรษา  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๗
 ณ  อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร  เมื่อวันที่  ๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร ร่วมการแข่งขันกรีฑา-กีฬานักเรียน ประจำปี 2557

โพสต์5 ธ.ค. 2557 01:20โดยจุรีรัตน์ วรรณพงศ์


โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร  ร่วมการแข่งขันกรีฑา-กีฬานักเรียนประจำปี  2557
กับศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาบ้านเล่านาเสียว  ณ  สนามโรงเรียนไทรงามผดุงวิทย์
 เมื่อวันที่  3  ธันวาคม  พ.ศ.  2557โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร รับการตรวจเยี่ยมจาก สพป.ชัยภูมิ เขต 1

โพสต์12 พ.ย. 2557 08:05โดยจุรีรัตน์ วรรณพงศ์โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร รับการตรวจเยี่ยมจาก นางศุภมาส ผุยแสงพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
ออกนิเทศติดตามแผนพัฒนาการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้รายบุคคล
พร้อมทั้งติดตามการจัดทำหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557


โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร เป็นสถานที่เข้าค่ายพักแรมของลูกเสือฯ

โพสต์17 ต.ค. 2557 03:55โดยจุรีรัตน์ วรรณพงศ์


โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร  เป็นสถานที่เข้าค่ายพักแรมของการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ขั้นความรู้ชั้นสูง
 ของสำนักงานลูกเสือจังหวัดชัยภูมิ  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต  1
 โดยมีลูกเสือจำนวน  120  คน  ผู้บังคับบัญชาจำนวน  20  คน เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม
  ณ  โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร  เมื่อวันที่  17 - 18  ตุลาคม  2557

1-10 of 66