โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร จัดกิจกรรม"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ " ศึกษาขั้นตอนการทำข้าวกระยาสารท

โพสต์10 ก.ย. 2559 09:23โดยโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร สพป.ชัยภูมิ 1
ดร.วรณัฐ  กลิ่นจันทร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร  
นำคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  ศึกษาขั้นตอนการทำข้าวกระยาสารท  เมื่อวันที่   6  กันยายน  2559 
 ที่กลุ่มแปรรูปผลผลิตตามฤดูกาล  บ้านห้วยม่วง  หมู่ที่  13  ตำบลบ้านเล่า  ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของ "ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้"
Comments