โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร จัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปี 2557

โพสต์20 มี.ค. 2558 04:44โดยจุรีรัตน์ วรรณพงศ์

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร  จัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป. 6  ประจำปีการศึกษา  2557
และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนชั้น ป. 1 - ป. 6 ที่มีความประพฤติดีและผลการเรียนดี   จำนวน  38  ทุน
 และประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ชี้แจงสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษา  2557  และนโยบายการดำเนินงานในปีการศึกษา  2558 
ณ  อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร  เมื่อวันที่  18  มีนาคม  พ.ศ. 2558

Comments