โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร ร่วมจัดงานแสดงผลงานทางการศึกษาต่อสาธารณชน

โพสต์18 มี.ค. 2558 01:53โดยจุรีรัตน์ วรรณพงศ์

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร  โดย ดร.สุนทร  กุญชร  นำคณะครูและนักเรียน
 ร่วมจัดงานการแสดงผลงานทางการศึกษาต่อสาธารณชน  กับศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาบ้านเล่านาเสียว
  ที่โรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย  เมื่อวันที่  13  มีนาคม  2558
Comments