โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีบุญเผวส

โพสต์3 มี.ค. 2558 06:19โดยจุรีรัตน์ วรรณพงศ์

ดร.สุนทร  กุญชร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร  นำคณะครูและนักเรียน
 ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีบุญเผวส  กับวัดอัมพาบ้านเล่าและชุมชนในตำบลบ้านเล่า  เมื่อวันที่  21  กุมภาพันธ์  2558


Comments