โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร ต้อนรับผํู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่

โพสต์16 ส.ค. 2559 21:20โดยจุรีรัตน์ วรรณพงศ์
คณะครู  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษา  และแขกผู้มีเกียรติ 
 ร่วมให้การต้อนรับ  ผอ.ดร.วรณัฐ  กลิ่นจันทร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคร้อห้วยชัน(แย้มมงคลศิลป์) 
 ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร  ตั้งแต่วันที่  11  สิงหาคม  พ.ศ.  2559


Comments