ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 หมู่14  ตำบล้านเล่า  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  36000  โทร.044-854300