ข่าวประชาสัมพันธ์

 • โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ดร.สุนทร กุญชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกโรงเรียนให้สะอาดปราศจากส ...
  ส่ง 4 พ.ย. 2557 05:06 โดย จุรีรัตน์ วรรณพงศ์
 • โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร  จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย  โดยให้นักเรียนจัดทำกระทงและร่วมงานประเพณีลอยกระทงประจำปี  2557  กับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเล่าและชาวหมู่บ้านเล่า    เม ...
  ส่ง 4 พ.ย. 2557 05:14 โดย จุรีรัตน์ วรรณพงศ์
 • การเปิดเรียนประจำปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร  เปิดเรียนประจำปีการศึกษา  2557  ตั้งแต่วันที่  16  พฤษภาคม  พ.ศ.  2557
  ส่ง 15 พ.ค. 2557 07:23 โดย จุรีรัตน์ วรรณพงศ์
 • การจัดกิจกรรม"โครงการเตรียมต้นกล้าพัฒนาผู้เรียน" โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร จัดกิจกรรม"โครงการเตรียมต้นกล้าพัฒนาผู้เรียน"  ประจำปีการศึกษา  2557  วันที่  14-15  พฤษภาคม  พ.ศ.2557
  ส่ง 15 พ.ค. 2557 07:19 โดย จุรีรัตน์ วรรณพงศ์
 • การจัดงาน"80 ปี คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าบ้านเล่าวิทยาคาร" โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร  คณะกรรมการร่วมพัฒนาโรงเรียน  ศิษย์เก่าและผู้ปกครองนักเรียน  ร่วมกันจัดงาน "80 ปี คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าบ้านเล ...
  ส่ง 31 มี.ค. 2557 06:46 โดย จุรีรัตน์ วรรณพงศ์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 12 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม โรงเรียน

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 66 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวราชการ

หน่วยงานทางการศึกษา