การจัดกิจกรรม"โครงการเตรียมต้นกล้าพัฒนาผู้เรียน"

โพสต์15 พ.ค. 2557 07:19โดยจุรีรัตน์ วรรณพงศ์
โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร จัดกิจกรรม"โครงการเตรียมต้นกล้าพัฒนาผู้เรียน"  ประจำปีการศึกษา  2557  วันที่  14-15  พฤษภาคม  พ.ศ.2557
Comments