การเปิดเรียนประจำปีการศึกษา 2557

โพสต์15 พ.ค. 2557 07:23โดยจุรีรัตน์ วรรณพงศ์
โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร  เปิดเรียนประจำปีการศึกษา  2557  ตั้งแต่วันที่  16  พฤษภาคม  พ.ศ.  2557
Comments