โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

โพสต์4 พ.ย. 2557 05:06โดยจุรีรัตน์ วรรณพงศ์

ดร.สุนทร กุญชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน
จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกโรงเรียนให้สะอาดปราศจากสิ่งสกปรก
มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ส่งผลให้คณะครูและนักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ทำให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557

Comments