โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย

โพสต์4 พ.ย. 2557 04:57โดยจุรีรัตน์ วรรณพงศ์

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร  จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย  โดยให้นักเรียนจัดทำกระทงและร่วมงานประเพณีลอยกระทง
ประจำปี  2557  กับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเล่าและชาวหมู่บ้านเล่า    เมื่อวันที่  4  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2557
Comments