โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคารจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคารจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร

วารสาร ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ — 23 ต.ค. 2019, 1:51:46

วารสาร ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ — 23 ต.ค. 2019, 1:47:40

วารสาร ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ — 23 ต.ค. 2019, 1:41:52

วารสาร ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ — 23 ต.ค. 2019, 1:31:48

วารสาร ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ — 22 ต.ค. 2019, 7:02:15

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร จัดกิจกรรม"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ " ศึกษาขั้นตอนการทำข้าวกระยาสารท — 10 ก.ย. 2016, 16:23:51

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร ต้อนรับผํู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ — 17 ส.ค. 2016, 4:20:37

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร จัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปี 2557 — 20 มี.ค. 2015, 11:44:12

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร ร่วมจัดงานแสดงผลงานทางการศึกษาต่อสาธารณชน — 18 มี.ค. 2015, 8:53:08

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีบุญเผวส — 3 มี.ค. 2015, 14:19:34

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร จัดกิจกรรมร่วมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น — 23 ม.ค. 2015, 14:55:52

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว — 5 ธ.ค. 2014, 9:31:12

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร ร่วมการแข่งขันกรีฑา-กีฬานักเรียน ประจำปี 2557 — 5 ธ.ค. 2014, 9:20:34

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร รับการตรวจเยี่ยมจาก สพป.ชัยภูมิ เขต 1 — 12 พ.ย. 2014, 16:05:24

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร เป็นสถานที่เข้าค่ายพักแรมของลูกเสือฯ — 17 ต.ค. 2014, 10:55:06

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร ร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาบ้านเล่านาเสียว จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 — 27 ก.ย. 2014, 12:31:36

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 — 27 ก.ย. 2014, 12:18:34

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร รับมอบทุนการศึกษา — 23 ก.ย. 2014, 12:36:28

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร "จัดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน" — 12 ก.ย. 2014, 14:59:48

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร รับมอบทุนการศึกษาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย — 12 ก.ย. 2014, 14:37:59

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร นำนักเรียนร่วมกิจกรรม อีซี่บาย "ปั้นฝัน ปันโอกาส" ซีซั่น 4 — 11 ก.ย. 2014, 13:29:45

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร จัดกิจกรรมอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯให้กับคณะครูและคณะกรรมการฯ — 10 ก.ย. 2014, 11:14:22

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร จัดกิจกรรม"วันแม่แห่งชาติ" ประจำปี 2557 — 14 ส.ค. 2014, 13:43:29

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร เป็นสถานที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับศูนย์ฯ — 7 ส.ค. 2014, 12:40:06

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร ร่วมประชุมเชิงวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2557 — 1 ส.ค. 2014, 10:21:03

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร ร่วมโครงการรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม — 30 ก.ค. 2014, 11:41:16

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลประถมศึกษาลีค — 29 ก.ค. 2014, 14:47:36

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร จัดการอบรมนักเรียนเฝ้าระวังและป้องกันยาเสพติด — 23 ก.ค. 2014, 15:20:44

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร ร่วมอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมอนามัย (อสร.) — 22 ก.ค. 2014, 16:30:30

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร ร่วมการแข่งขันฟุตบอลประถมศึกษาลีค — 17 ก.ค. 2014, 12:06:12

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร จัดกิจกรรมร่วมสืบสานประเพณีไทย — 12 ก.ค. 2014, 13:59:06

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร เตรียมงานเพื่อร่วมขบวนแห่เทียนจำนำพรรษาหมู่บ้านเล่า — 10 ก.ค. 2014, 14:01:42

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ — 1 ก.ค. 2014, 14:32:44

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร ร่วมกิจกรรมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย — 29 มิ.ย. 2014, 16:14:48

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก — 27 มิ.ย. 2014, 13:21:43

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ — 18 มิ.ย. 2014, 10:32:05

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร เป็นสถานที่จัดกิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออก — 14 มิ.ย. 2014, 2:18:43

ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร — 10 มิ.ย. 2014, 11:11:40

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร จัดกิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 — 5 มิ.ย. 2014, 15:30:34

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคารจัดกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจบุคลากรในโรงเรียน — 4 มิ.ย. 2014, 12:29:19

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร จัดกิจกรรม"โครงการเตรียมต้นกล้าพัฒนาผู้เรียน" — 15 พ.ค. 2014, 14:55:40

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร จัดงาน"80 ปี คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าบ้านเล่าวิทยาคาร" — 15 เม.ย. 2014, 11:06:45

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร เป็นสถานที่ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง — 15 เม.ย. 2014, 6:43:46

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร เป็นสถานที่ฝึกอบรม "โครงการบรรพชาสามเณร" — 1 เม.ย. 2014, 10:53:36

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร จัดงานวันปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2556 — 31 มี.ค. 2014, 13:36:16

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร นำนักเรียนชั้น ป. 4-6 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ — 31 มี.ค. 2014, 13:10:24

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ — 19 ก.พ. 2014, 11:38:39

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร จัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา — 15 ก.พ. 2014, 15:08:55

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียน — 15 ก.พ. 2014, 14:46:08

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร ประชุมเตรียมจัดงาน "80 ปี คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าบ้านเล่าวิทยาคาร" — 26 ม.ค. 2014, 15:39:50

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม(สมศ.) — 26 ม.ค. 2014, 15:24:56

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร จัดกิจกรรมเดินทางไกล-อยู่ค่ายพักแรม ประจำปี 2556 — 27 ธ.ค. 2013, 14:51:17

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคารประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ — 23 ธ.ค. 2013, 14:43:16

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคารร่วมกิจกรรมวันรวมพลังเด็กดี V-star ประจำปี 2556 — 23 ธ.ค. 2013, 14:32:45

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคารร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ — 5 ธ.ค. 2013, 14:37:10

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์ฯ ปี 2556 — 30 พ.ย. 2013, 14:07:52

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร เตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันกีฬาศูนย์ฯ — 21 พ.ย. 2013, 14:13:28

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร นำนักเรียนร่วมแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาชีพและวิชาการ — 19 พ.ย. 2013, 17:04:02

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ สืบสานการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย — 19 พ.ย. 2013, 16:48:17

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการประสานสัมพันธ์บ้าน วัด โรงเรียน — 19 พ.ย. 2013, 16:29:46

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร จัดงานเกษียณเพื่อแสดงมุฑิตาจิต — 19 พ.ย. 2013, 15:48:27

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคารนำนักเรียนเข้าชมกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ (อพวช.) ประจำปี 2556 — 3 ก.ค. 2013, 14:00:15

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคารร่วมพิธีเดินสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2556 — 3 ก.ค. 2013, 13:40:12

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคารจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด — 28 มิ.ย. 2013, 14:21:38

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร ผ่านการประเมินโรงเรียนดี ศรีตำบล เฟส 2 — 22 มิ.ย. 2013, 14:42:05

กิจกรรมเสวนาสภากาแฟ — 16 มิ.ย. 2013, 8:37:49

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา — 16 มิ.ย. 2013, 8:27:20

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556 — 16 มิ.ย. 2013, 8:16:12

เวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา — 16 มิ.ย. 2013, 7:30:46

บวชสามเณรภาคฤดุร้อน — 13 พ.ค. 2013, 3:00:35

โครงการ"เตรียมต้นกล้าพัฒนาผู้เรียน" — 13 พ.ค. 2013, 2:53:02