โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร จัดกิจกรรม"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ " ศึกษาขั้นตอนการทำข้าวกระยาสารท

วันที่โพสต์: 10 ก.ย. 2016, 16:23:51

ดร.วรณัฐ กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร

นำคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ศึกษาขั้นตอนการทำข้าวกระยาสารท เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559

ที่กลุ่มแปรรูปผลผลิตตามฤดูกาล บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านเล่า ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"