โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร จัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปี 2557

วันที่โพสต์: 20 มี.ค. 2015, 11:44:12

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร จัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป. 6 ประจำปีการศึกษา 2557

และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนชั้น ป. 1 - ป. 6 ที่มีความประพฤติดีและผลการเรียนดี จำนวน 38 ทุน

และประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชี้แจงสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษา 2557 และนโยบายการดำเนินงานในปีการศึกษา 2558

ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558