โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร ร่วมจัดงานแสดงผลงานทางการศึกษาต่อสาธารณชน

วันที่โพสต์: 18 มี.ค. 2015, 8:53:08

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร โดย ดร.สุนทร กุญชร นำคณะครูและนักเรียน

ร่วมจัดงานการแสดงผลงานทางการศึกษาต่อสาธารณชน กับศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาบ้านเล่านาเสียว

ที่โรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558