โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร ต้อนรับผํู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่

วันที่โพสต์: 17 ส.ค. 2016, 4:20:37

คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ

ร่วมให้การต้อนรับ ผอ.ดร.วรณัฐ กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคร้อห้วยชัน(แย้มมงคลศิลป์)

ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559