ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 หมู่14 ตำบล้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทร.044-854300