การจัดกิจกรรม"โครงการเตรียมต้นกล้าพัฒนาผู้เรียน"

วันที่โพสต์: 15 พ.ค. 2014, 14:19:02

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร จัดกิจกรรม"โครงการเตรียมต้นกล้าพัฒนาผู้เรียน" ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 14-15 พฤษภาคม พ.ศ.2557