การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557

วันที่โพสต์: 15 ก.พ. 2014, 15:27:34

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร ประกาศรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557 ระดับก่อนประถมศึกษา รับสมัครวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม พ.ศ. 2557 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รับสมัครวันที่ 6 - 10 มีนาคม พ.ศ. 2557