การสอบ LAS ประจำปีการศึกษา 2556

วันที่โพสต์: 15 ก.พ. 2014, 15:17:15

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร เป็นสนามสอบการประเมินผลระดับเขตพื้นที่่การศึกษา (LAS) ปีการศึกษา 2556 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในวันที่ 4 - 5 มีนาคม พ.ศ. 2557