โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่โพสต์: 4 พ.ย. 2014, 13:06:18

ดร.สุนทร กุญชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน

จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกโรงเรียนให้สะอาดปราศจากสิ่งสกปรก

มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ส่งผลให้คณะครูและนักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

ทำให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557