โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย

วันที่โพสต์: 4 พ.ย. 2014, 12:57:36

โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย โดยให้นักเรียนจัดทำกระทงและร่วมงานประเพณีลอยกระทง

ประจำปี 2557 กับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเล่าและชาวหมู่บ้านเล่า เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557